Wymagane dokumenty

Przy składaniu dokumentacji w urzędach (USC, Ordynariat) NIE JEST WYMAGANA Państwa obecność. Agencja I do in Du posiada uprawnienia do reprezentowania Młodych Par, z którymi ma podpisaną umowę. Dzięki temu wszelkie formalności potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego, kościelnego, czy też konkordatowego wypełniamy w Państwa imieniu na miejscu w Chorwacji i w Czarnogórze.

ŚLUB KOŚCIELNY

 • kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego
 • akt Chrztu
 • świadectwo Bierzmowania
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich
 • zgoda proboszcza na zawarcie małżeństwa w innej parafii

PRZY ŚLUBIE KONKORDATOWYM DODATKOWO

 • pełny akt urodzenia, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (90 dni)
 • potwierdzenie o stanie wolnym wydane przez polski USC nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (90 dni)
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

ŚLUB CYWILNY

 • kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości z wpisanym adresem zamieszkania
 • pełny akt urodzenia, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (90 dni)
 • potwierdzenie o stanie wolnym wydane przez polski USC nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (90 dni)
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Tłumaczenie powyższych dokumentów wkomponowane jest w naszą usługę. Usługa tłumaczenia dokumentów przez naszą agencję nie jest obowiązkowa, ale w przypadku dostarczenia gotowych tłumaczeń agencja I do in Du nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.