Organizacja spotkania polonijnego z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W ostatnich dniach mieliśmy okazję gościć w Dubrowniku całą świtę władz krajów Trójmorza, a wśród nich i polską delegację wraz z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Ta wizyta na najwyższym szczeblu stała się świetną okazją aby zorganizować spotkanie polonijne właśnie z Prezydentem RP. Inicjatorem tego pomysłu była Ambasada RP w Zagrzebiu. I tak po wstępnych naradach, Konsul Generalny RP Pan Jausz Tatera powierzył organizację oraz przyjęcie Gości w Dubrowniku w ręce naszej agencji.

Dziękujemy za ten wyraz zaufania ze strony Ambasady RP w Zagrzebiu i Pana Konsula, abyśmy miały okazję przyczynić się do tak wyjątkowego wydarzenia.
Na spotkanie z Prezydentem RP przybyło ponad 20 przedstawicieli, a głównie przedstawicielek Polonii ze Splitu, Zadaru, Dubrownika z miejscowości Kaštel Stari, Rovinjia, Zagrzebia, oraz z Osijeku. Wśród zaproszonych Gości byli również obecni reprezentanci polsko-chorwackich patroli policyjnych z Makarskiej i Zadaru oraz ks. Piotr Palowski z Zakonu Werbistów w Zadarze. Honorowym Gościem w tym gronie była Pani Walentyna Lončarić- przedstawicielka Polskiej Mniejszości Narodowej w Zagrzebiu. Z polskiej delegacji rządowej w spotkaniu brali udział m.in.: Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk, Ambasador RP w Republice Chorwacji Pan Maciej Szymański oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Małgorzata Sadurska, do tego przedstawiciele sztabu MSZ i wielu dziennikarzy.

Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku

Wszystko odbyło się w idyllicznym miejscu – w sercu poddubrownickich Konavli – w miejscowości Ljuta, położonej na rzece o tej samej nazwie. Okazało się to idealnym wyborem i ze względu na malowniczość i historię tej lokalizacji. Po dwóch dniach intensywnych spotkań w zgiełku Dubrownickiego, letniego sezonu i dla Prezydenta Dudy i dla polskiej delegacji była to chwila wytchnienia przed podróżą powrotną do kraju. A również polscy Goście z Chorwacji docenili uroki Konavli i orzekli zgodnie, że samo miejsce przyczyniło się do fantastyczniej atmosfery. Wśród konavolskich akweduktów i kanałów, rozprowadzających wodę do starych młynów wodnych jeszcze z czasów Republiki Dubrownickiej, mieliśmy okazję do chwil rozmowy na nasze polonijne tematy i wymiany osobistych doświadczeń z życia na emigracji. Dzięki ciekawej opowieści gospodarza – Iva Đivanovića, wszyscy zaproszeni i sam Pan Prezydent, mieli okazję do zapoznania się z kilkuwiekową historią, tradycją i sposobem funkcjonowania starych młynów w tym regionie.

Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku
Po oficjalnym przedstawieniu Gości, kiedy już salę goszczącej nas restauracji – Konavolski Dvori – opuścili dziennikarze i ich kamery, przy „kawie z Przydentem”, polska emigracja miała okazję przedstawić swoją działalność na terenie swojej drugiej ojczyzny. Prezydent wyraził swoją wdzięczność za pielęgnowanie tradycji polskich, zwłaszcza w kwestii dbałości o język ojczysty. Dołączył się również do podziękowań Ambasadora RP w Zagrzebiu za to, że tak nieliczna w sumie ale aktywna grupa Polaków w Chorwacji potrafi tak wiele dokonać, przekazał na ręce polskich placówek edukacyjnych zbiory dzieł Henryka Sienkiewicza. Pani Walentyna Lončarić podziękowała zaś w imieniu całej Polonii Panu Prezydentowi za chwile poświęcone dla naszego spotkania, w napiętym dyplomatycznym grafiku, podkreślając ogromne zaangażowanie Ambasady RP w Zagrzebiu, a zwłaszcza Pana Konsula Generalnego Janusza Tatery w integrację naszego środowiska w ostatnich latach.

Spotkanie polonijne z Prezydentem Andrzejem Dudą w Dubrowniku
W kwestiach organizacyjnych dla naszej agencji było to wspaniałe doświadczenie. Próbę generalną przeszliśmy już wspólnie z Ambasadą, w maju tego roku, przy podobnej wizycie Marszałka Senatu – Pana Stanisława Karczewskiego. Tym razem jednak ustalenia i wymagania były dużo bardziej szczegółowe. Kilkutygodniowa praca, kilka, a nawet kilkanaście scenariuszy, komunikacja na wszystkich poziomach – z władzami miejskimi Dubrownika, Protokołem Chorwackim, Polskim Protokołem Dyplomatycznym, sztabem Kancelarii Prezydenta RP oraz BOR-em,zaowocowało naprawdę przemiłym spotkaniem.
Z wielką satysfakcją, i ja i Daria,odebrałyśmy ze strony Pana Konsula Janusza Tatery podziękowania za świetną organizację i pomoc. Chciałybyśmy podkreślić, że jego gorące wsparcie i zaangażowanie uczyniło wiele, na pozór niemożliwych rzeczy możliwymi do zrealizowania, za co jeszcze raz serdeczne wyrazy wdzięczności.

Zdjęcia pochodzą z profilu Prezydenta RP na Facebooku

Paulina

Zapisz

Zapisz