Najczęstsze pytania dotyczące ślubów kościelnych

Marząc o ślubie za granicą, często myślimy, że załatwienie formalności kościelnych będzie wielkim problemem. Otóż nic bardziej mylnego. Wybraliśmy kilka najczęściej zadawanych nam pytań o procedurę kościelną, aby przybliżyć Państwu proces organizacji takiej ceremonii w Chorwacji i Czarnogórze.

 

1. Czy w Chorwacji i Czarnogórze jest możliwy ślub konkordatowy?

Najkrótsza z możliwych odpowiedzi brzmi: w Chorwacji TAK, natomiast w Czarnogórze NIE.
Z powodu tych różnic zajmę się osobno tematem ślubu kościelnego – konkordatowego w Chorwacji i osobno w Czarnogórze.
Samo wyrażenie: ślub konkordatowy oznacza, że ślub zawarty w Kościele ponosi za sobą również skutki prawne. Najprościej: jest to ślub kościelny i cywilny w jednym. Taka możliwość np. w Polsce istnieje już od roku 1993 na podstawie konkordatu – czyli umowy zawartej miedzy Stolicą Apostolską a RP. Ustala ona wiele relacji między Państwem a Kościołem, w tym również kwestie małżeństwa.

Ślub w Chorwacji i Czarnogórze

W Chorwacji podobna regulacja funkcjonuje od roku 1998, więc i tu zawarcie ślubu kościelnego – konkordatowego jest jak najbardziej możliwe.
W Czarnogórze zaś sprawa wygląda inaczej. Może ze względu na wielowyznaniowość i zdecydowanie mniejszą ilość katolików, takiej umowy miedzy Państwem a Watykanem jeszcze w Czarnogórze nie ma. Stąd, jeśli planujecie ślub kościelny w Czarnogórze, aby nie był to wyłącznie obrzęd religijny, trzeba też zaplanować ceremonię cywilną. Można ją z łatwością wkomponować w cały scenariusz tego samego dnia, a może to być zupełnie osobna uroczystość. Jeden ślub może się również odbyć w Ojczyźnie, a drugi właśnie nad Adriatykiem.

 

2. Czy ślub kościelny zawarty w Chorwacji/Czarnogórze będzie uznany w Polsce?

Oczywiście, że tak. Ślub kościelny – stricte – jako sakrament zostaje odnotowany w księgach parafialnych diecezji, w której został zawarty oraz w rodzimych parafiach Nowożeńców. Aby ślub był odnotowany również w polskim USC musi to być oczywiście ślub konkordatowy (patrz pkt 1.) Przetłumaczony na język polski akt ślubu, lub po prostu wersja międzynarodowa tegoż dokumentu, bez trudu jest umiejscawiana w Polsce.

 

3. W jakim języku odbywa się ceremonia? Czy potrzebny jest tłumacz?

Ceremonia zaślubin w kościele odbywa się w języku, na jaki zdecyduje się Para Młoda. Kościół Katolicki jednak nie dopuszcza do udziału w obrzędzie osób świeckich (czyt. tłumacz), stąd jedynym rozwiązaniem jest obecność księdza, który posługuje się językiem znanym Młodej Parze. Możecie w tym względzie liczyć na pomoc kilku księży – Polaków, którzy obecnie rezydują w Chorwacji oraz Czarnogórze. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i zawsze chętnie służą Nowożeńcom i występują w tej ważnej roli Celebransa.
Nie ma też problemu z innymi językami: angielskim, włoskim, czy niemieckim.

 

4. Czy ślub kościelny może odbyć się na plaży?

Jeśli planujemy ślub kościelny lub konkordatowy (w obrządku katolickim) musimy się podporządkować prawu kanonicznemu. Kodeks prawa kanonicznego zabrania udzielania ślubu poza kościołem, w miejscach niewyświęconych. Stąd odpowiedź jest prosta: ślub kościelny NIE MOŻE odbyć się ani na plaży, ani w żadnym innym plenerze.
Ślub kościelny w obrządku katolickim może odbyć się jedynie w kościele.

Ślub w Chorwacji i Czarnogórze

 

5. Czy ślubu może udzielić nasz znajomy ksiądz?

Jak najbardziej. Rodzima parafia Nowożeńców kompletując dla Państwa dokumenty do ślubu, wpisuje w tzw. „Protokół” również nazwisko księdza, który tego ślubu będzie udzielał.
Jeśli macie znajomego księdza i jest on w gronie Waszych gości weselnych nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby to właśnie on udzielał Wam sakramentu małżeństwa, czy to w Chorwacji, czy w Czarnogórze.

 

6. Jakich dokumentów potrzebujemy,aby zawrzeć ślub kościelny w Chorwacji lub Czarnogórze?

Procedura przy kompletowaniu dokumentów,przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim, jest wszędzie taka sama. Bez względu na to, czy robią to Państwo w Polsce,czy mieszkając za granicą, w swoich nowych parafiach,czy też przez Polskie Misje Katolickie w danych krajach, zawsze wymagane są te same dokumenty:

  • akty chrztu obojga Narzeczonych,
  • świadectwa Bierzmowania,
  • potwierdzenie o odbytych naukach przedmałżeńskich,

Jedynym dodatkowym elementem ,wymaganym w przypadku zawierania związku małżeńskiego za granicą jest tzw. Licencja, czyli zgoda Biskupa na zawarcie ślubu w innej parafii. Uzyskanie takiej zgody jest czystą formalnością i tym, już bez Państwa udziału zajmuje się Wasz proboszcz. Również przesłanie całego kompletu dokumentów do chorwackiej lub czarnogórskiej Biskupii leży po stronie władz kościelnych.
W przypadku, kiedy ślub kościelny ma być także ślubem konkordatowym , wymagane są dodatkowo dokumenty, jak do ślubu cywilnego.

Pełen spis znajdą Państwo w  dziale „Wymagane dokumenty”.
Mam nadzieję, że po powyższej lekturze już nieco spokojniej mogą Państwo przystąpić do planowania swojego ślubu marzeń. Jeśli jakiekolwiek kwestie budzą Państwa wątpliwości, prosimy o bezpośredni Kontakt.